rèn hợp kim nhôm rèn nóng

Common raw materials

Forging display

CNC processing

R&#;n n&#;ng | Định nghĩa, chế tạo | Chốt t&#;y chỉnh | TIGGESR&#;n n&#;ng l&#; g&#;? Tạo h&#;nh n&#;ng đặc biệt th&#;ch hợp cho c&#;c th&#;nh phần chịu ứng suất cao (chẳng hạn như thanh kết nối, xi lanh hoặc b&#;nh răng) v&#; vật liệu, v&#; dụ như Inconel.

contact

Nh&#; sản xuất r&#;n t&#;y chỉnh | Nh&#; m&#;y r&#;n th&#;p v&#; nh&#;mCung cấp hợp kim nh&#;m, th&#;p cacbon, th&#;p kh&#;ng gỉ v&#; c&#;c vật liệu kim loại kh&#;c r&#;n n&#;ng, đ&#;n ấm, r&#;n nguội, dịch vụ gia c&#;ng r&#;n b&#;n ngo&#;i ch&#;nh x&#;c n&#;ng v&#; nguội, dịch

contact

R&#;n nguội - LION METALChương Một – R&#;n Nguội L&#; g&#; v&#; N&#; Hoạt Động Như Thế n&#;o?

contact

Những đều cần biết về Nh&#;m & Hợp Kim Nh&#;m | Cơ &#;&#;Đặc t&#;nh của nh&#;m Thẫm mỹ: Nh&#;m c&#; m&#;u trắng &#;nh bạc đẹp, s&#;ng l&#;ng, ngoại h&#;nh nổi bật. Trọng lượng nhẹ: Nh&#;m v&#; c&#;c :

contact

PH&#;N LOẠI HỢP KIM NH&#;MỞ đ&#;y, hợp kim nh&#;m đ&#;c thường c&#; chứa nhiều nguy&#;n tố hợp kim hơn, nhiệt độ n&#;ng chảy thấp hơn, Hợp kim nh&#;m r&#;n nh&#;m XXX (hợp kim Al + < .%si, .%Mg,

contact

Tại sao nhiệt luyện cần thiết trong qu&#; tr&#;nh r&#;n hợp kim nh&#;m&#;&#;Tại sao nhiệt luyện cần thiết trong qu&#; tr&#;nh r&#;n hợp kim nh&#;m Nov , Trong qu&#; tr&#;nh r&#;n hợp kim nh&#;m, c&#; thể phải xử l&#; nhiệt, v&#; chỉ sau khi xử l&#;

contact

Sự kh&#;c biệt giữa r&#;n n&#;ng v&#; lạnh r&#;n - tin tức - Li&#;u Ninh EO Nhiệt độ r&#;n n&#;ng thường được sử dụng: th&#;p cacbon ~ , th&#;p kết cấu hợp kim ~ , cao peed th&#;p ~ , hợp kim nh&#;m phổ biến ~ , hợp kim

contact

Vật r&#;n hợp kim nh&#;m v&#; nh&#;m | Ju Feng Special Steel Co., Ltd.JFS Steel Alumium v&#; Hợp kim nh&#;m r&#;n Giới thiệu. Nh&#; cung cấp th&#;p chuy&#;n nghiệp & t&#;ch hợp dịch vụ..Ju Feng Special Steel Co., Ltd.(JFS) ban đầu được th&#;nh lập với tư

contact

Thiết kế quy tr&#;nh r&#;nCung cấp hợp kim nh&#;m, th&#;p cacbon, th&#;p kh&#;ng gỉ v&#; c&#;c vật liệu kim loại kh&#;c r&#;n n&#;ng, đ&#;n ấm, r&#;n nguội, dịch vụ gia c&#;ng r&#;n b&#;n ngo&#;i ch&#;nh x&#;c n&#;ng v&#; nguội, dịch

contact

R&#;n, dập n&#;ngR&#;n, dập l&#; g&#;? R&#;n, dập l&#; một qu&#; tr&#;nh gia c&#;ng, ở đ&#; kim loại bị n&#;n, &#;p chặt dưới một &#;p lực rất lớn để h&#;nh th&#;nh n&#;n c&#;c chi tiết c&#; độ bền rất cao. Qu&#; tr&#;nh đ&#; th&#;ng

contact